Assalam aleikum beste broeder/zuster,


Donaties
Masjied-Assalam Leeuwarden is gestart met de renovatie van het gebouw.
Het gebouw is in 1996 gekocht, jaarlijks wordt de voorkant en de zijkant door enkele leden onderhouden. De tijd is aangebroken om te renoveren. Met de wil van allah en de donaties hebben we al enkele renovaties weten te realiseren.

Om de moskee verder te renoveren is iedere donatie van harte welkom.
Momenteel is er gestart met inzameling voor het verbreden van de moskee. Meer informatie volgt.

Wij doen dan ook een beroep op elke moslim/individu in Nederland en of daarbuiten om een bijdrage te leveren aan onze moskee.
Hoe kunt u onze moskee steunen?
1 - Maak Dua (smeekbede) voor het slagen van de moskee.
2 - Wij vragen u een jaarlijks bijdrage van 120 euro per gezin te betalen in 1 keer of in meerdere keren.
3 - Doneer (elk bedrag groot of klein) op rekeningnummer:133041522 Iban:NL08RABO0133041522 onder vermelding van webdonatie tbv renovatie.
4 - Maak het project bekend bij andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring, praat met hen erover en overtuig hen van de noodzaak van het steunen van de moskee.


De profeet, vrede zij met hem, zegt hierover het volgende: Een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geintroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat.Allah Subhana Wa Ta Ala zal u hiervoor rijkelijk belonen in het hiernamaals. Het geld dat u uitgeeft voor Dien Islam weegt niet op tegen adjr (beloning) die op je wacht in de aagiera (hiernamaals). Allah Subhana Wa Ta Ala zal een paleis bouwen in Djannat voor degenen die hier een moskee helpen bouwen (Buchari). Wij geven zoveel geld uit aan wereldse zaken die nodig zijn, maar ook aan zaken die wij eigenlijk niet nodig hebben. Een deel hiervan kan bijdragen om adjr te krijgen in onze aagiera. Want in het hiernamaals zullen wij de realiteit ondervinden van onze daden in het wereldse leven. Dit wereldse leven is maar tijdelijk. Het hiernamaals is voor EEUWIG. De beloning van Allah Subhana Wa Ta Ala zal zeker niet uitblijven!!! Alvast heel hartelijk bedankt! Het is ook mogelijk om door middel van een machtigingskaart eenmalige of structureel te steunen.

ALLAH, de Verhevene zegt in de Heilige Qoraan : Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener (soerat Saba: 39).