Assalam aleikum beste broeder/zuster,


Terugkerende activiteiten
Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Tevens is een opleiding voorwaarde voor goede deelname aan de maatschappij. Daarom hecht Moskeevereniging assalam veel belang aan educatieve activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten:

Godsdienstlessen & lezingen
Door de imam wordt dagelijk les of lezingen gegeven over de eigen religie (islam). Elke dag na salaat Ashr wordt er door de imaan een hadieth voorgelezen en hierbij wordt er uitleg gegeven. Daarnaast worden in de (wekelijkse) vrijdagspreken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel onderwerp. Hiernaast wordt er dagelijks na salaat magreb een complete hiesb gelezen.

Arabisch /Koranles
Op zondag wodt er door enkele vrijwilligers les gegeven. Het betreft hier arabisch les en koran les. Dit gebeurt in de nieuwe lokalen onder de noemer Madrassat Assalam. Er zijn meerdere klassen met verschillende niveau's.


Maatschappelijke en sociale activiteiten
Rondleidingen en informatie aan scholen, groepen en individuen
verstrekken van informatie namens instanties aan de moskeebezoekers
Het bieden van geestelijk zorg
Ondersteuning en begeleiding bij overlijden

Volg ons ook op facebook.
Jongeren: Facebook jongeren

Nissa: Facebook nissa